FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur

Hunze

De Hunze is een beekdal gelegen tussen de Hondsrug en de Veenkoloniën in Drenthe.
Hier wordt over een lengte van 40 kilometer een natuurgebied gerealiseerd zodat de beek weer kan meanderen en buiten de oevers mag treden. De provincie stelde samen met de betrokkenen gemeentes de vraag of er in dit gebied wel woningbouw ontwikkeld zou moeten worden en zo ja, op welke manier. De studie geeft hier een ‘ja, mits’ antwoord op. Ten eerste wordt de grootste kwaliteit in het gebied als geheel gezien. De studie brengt de eigenschappen van het gebied in beeld en laat de kansen voor de vitaliteit van het platteland zien als het gebied als geheel benaderd wordt. De kracht van het gebied ligt in de versterking van de natuurontwikkeling. De uitbreiding van het ontwikkelen van natuur in gebieden waar ook andere functies zijn maakt een experimentele omgang met natuur mogelijk. Woningbouw zelf speelt dan een ondergeschikte rol.

Team: Bosch-Slabbers landschapsarchitecten (W. Bouw, W. Klemm) en Daad architecten (A. Fuchs, M. ter Veen)

Download dit project als PDF