FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur 160 WONINGEN

Europan

Europan, 2e prijs

Het project benadert het aspect van de duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken: ecologisch, economisch, sociaal en emotioneel. Gezien de ontwikkelingen en plannen in Larissa, zou er een groene zone kunnen ontstaan die het agrarische ommeland land met de oevers van de rivier verbind. Deze groene zone heeft een zowel ecologische als recreatieve betekenis. Door haar centrale ligging in deze zone heeft prijsvraaglocatie ‘Neapoli’ hierin een belangrijke verbindende rol.

In Neapoli vormen de bebouwing en het groen samen een nieuwe stedelijke leefomgeving. De geïntroduceerde landschappelijke elementen (het bos en de kas) zijn bepalend voor het fysieke- en het sociale klimaat van de openbare ruimte. De bebouwing ligt tussen deze elementen en kadert en filtert de koelende, respectievelijk warmende luchtcirculatie tussen bos en kas.

De typologie van de gebouwen is gebaseerd op observaties van de Griekse markt en mentaliteit. Het basistype heeft een tweezijdige oriëntatie. De dubbele ontsluiting en de centrale installatiezone bieden de mogelijkheid voor twee functies en/of twee partijen per huis. Een regelgeving die variabele maten in brede, diepte en hoogte toelaat, garandeert een gemêleerd beeld en afwisselende openbare ruimte.

Team: E. Karanastassi, A. Fuchs