FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur NAM

NAM

Op diverse plaatsen in Rotterdam zijn zogenaamde NAM locaties te vinden. Jarenlang pompte de Nederlandse Aardolie Maatschappij hier olie. Sinds enige tijd raken steeds meer van deze locaties uitgeput en komen daarmee, na sanering van de grond, vrij voor andere doeleinden.
De NAM locatie Oldenhagen is een bijzondere plek binnen IJsselmonde, omringd door een dichte carré van groen ligt een grasveld als een verborgen tuin midden in de jaren 60 uitbreidingswijk. Het ontwerp voor de lokatie anticipeert zo veel mogelijk op deze bijzondere karakteristiek; de groene carré blijft intact, parkeren wordt onder de woningen opgelost. het bouwvolume is zo compact mogelijk gehouden. De woningen zijn vrij indeelbaar. het zijn z.g.
3d lofts. Binnen een moduul van 480 m3 op een kavel van 220 m zijn vele inrichtingsmogelijkheden. Het dakvlak wordt behandeld als gevel en biedt mogelijkheden daglicht tot diep in de woning binnen te laten.
De kopwoningen hebben een groter geveloppervlak dan de standaard module, hiervoor zijn twee afwijkende woningen ontworpen; de grote- en de kleine familiewoning. Beide woningen kenmerken zich door veel verschillende verblijfsruimten die bijzonder in hun verhoudingen (Ixbxh) zijn. Binnen de standaardmoduul zijn 3 voorbeeld woningen ontworpen, alle woningen kenmerken zich door een grote mate van transparantie. dit is binnen deze locatie ook zeer goed mogelijk; er bestaat geen tegenoverliggende bebouwing.
Bij een aantal woningen is het mogelijk om een bedrijfs/praktijkruimte op het kavel toe te voegen. deze steekt door de groene carré maar is dusdanig van afmeting en afwerking dat de groenzone als geheel niet wordt aangetast.

IJsselmonde NAM Oldenhagen 2000
Ontwerp : Michel Melenhorst voor Putter Partners architecten Rotterdam
Herstructureringsstudie in opdracht van: Woonbron Maasoevers