FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur WOONHUIS

te Elst

De uitbreidingswijk Westeraam in Elst waar deze woning wordt gebouwd was op het moment van het ontwerp van de woning een lege vlakte. Geen geschiedenis en geen andere aanknopingspunten in de directe omgeving dan de oriëntatie van de kavel en een zichtlijn op de kerktoren van Elst. De randvoorwaarden in het stedenbouwkundig plan waren daarentegen heel specifiek, evenals de woonwensen van de opdrachtgevers.
De contouren van de woning volgen exact de rooilijnen, goothoogte, kaphelling en -richting uit de randvoorwaarden. De woonwensen zijn binnen deze contour vertaald in een slakkenhuisopbouw van de woning: een open plattegrond op de begane grond die zich naar de verdieping toe ‘opkrult’.De slaapkamers hebben voldoende privacy en elk een eigen specifieke vorm, de ‘study’ vormt een tweede huiskamer van de woning maar behoort tot het privé-domein van de bewoners. Zichtlijnen over de trappen en door binnenvensters zorgen ervoor dat op elke plek de woning toch in zijn geheel ervaren kan worden. De woning is voornamelijk georiënteerd op het westen, de gevelopeningen gaan altijd van vloer tot plafond en het metselwerk is in losse vlakken in de krul van het slakkenhuis geplaatst.

Woning voor Jacobine, Lucas, Nine en Jasper Elst 2003-2004
In samenwerking met: Richard Eelman
Opdrachtgevers: Lucas en Jacobine Groeneveld,