FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Onderzoek REGIO 2

Nieuwe Kolonies

Onderzoek naar de nieuwe kolonies in Europa in het kader van een uitgave van Forum onder regie van must

Een groeiende stroom hoog opgeleide stedelingen koloniseert dunbevolkte en ‘vergeten’ Europese regio‚Äôs. Zoals de kolonisten uit de zestiende en zeventiende eeuw over de wereld trokken en zich vestigden in ‘ongeciviliseerde’ landen, zo trekken nu de moderne stedelingen in groten getale op ontdekkingsreis door Europa, op zoek naar niet verstedelijkte vestigingsplaatsen. De ruimtelijke gevolgen van dit maatschappelijke fenomeen worden op steeds meer plekken zichtbaar. Dit proces kan gezien worden als een nieuwe vorm van kolonisatie. Geweld is niet meer nodig om de mooiste plekken te bemachtigen. Geld en mobiliteit zijn voldoende. Wat blijft is de sociaal-culturele strijd tussen de lokale bevolking en de nieuwe kolonisten. Ook hier wordt de lokale cultuur vermengd met de normen van het land van herkomst. Ook hier wordt de kolonie geschapen volgens een ideaalbeeld. Ook de nieuwe kolonist streeft naar een optimale mengvorm tussen lokale gebruiken en gewoontes en culturele ankerpunten uit het vaderland.

Inmiddels kijkt niemand meer op van Noord-Europeanen die in Zuid Europa wonen of daar een groot deel van het jaar verblijven. Handelend vanuit het individuele recht op vrije vestiging is een grote groep kolonisten op zoek naar zijn of haar plekje in Europa. De individuele kolonist beseft echter nauwelijks dat hij deel uitmaakt van deze grote groep. En het besef dat deze kolonisten samen een grote beweging vormen die het Europese landschap ingrijpend verandert ontbreekt volledig.

Team: W. Veldhuis, A. Fuchs

Download dit project als PDF