FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur 76 WONINGEN

te Rotterdam

Het terugbouwen van een gesloten bouwblok binnen de laat 19e eeuwse stedenbouw-kundige structuur van de wijk Bospolder Tussendijken draagt het gevaar in zich van een slecht bezond en benauwd binnenterrein, ( de bouwblokdiepte is 36 meter) en een monotoon beeld van het enorme lange bouwblok ( 152 meter) langs de Spanjaardstraat.
In het ontwerp is onderzocht hoe deze ‘problematische’ randvoorwaarden in combinatie met het programma ingezet kunnen worden als vormgevende parameters waarmee een gesloten stedelijk bouwblok gemanipuleerd kan worden.
Langs de Spanjaardstraat zijn vier verschillende woningtypen in vier segmenten ondergebracht. Zonder het volume van het stedelijk blok te ontkennen geven ze schaal, plasticiteit en ritmiek aan de gevel. Het consequent inzetten van metselwerk als gevelmateriaal, ook op minder gebruikelijke plaatsen (onderkant van balkons, plafonds) versterkt de sculpturale kwaliteit van het bouwblok.
Door het aanbrengen van een aantal uitsneden, zowel verticaal als horizontaal, op de hoek van de 2e Schansstraat en de Spanjaardstraat wordt de entree naar de huurwoningen, parkeergarage en bergingen gemarkeerd. De kop van het bouwblok manifesteert zich vanaf de hoek als een vrijstaande bebouwing die, door de strak doorgezette rooi- en daklijnen toch deel uitmaakt van het stedelijk bouwblok. Het aanbrengen van één grote sparing over twee verdiepingen op de kop van het blok geeft licht en lucht aan het binnengebied en vormt een venster op de straat vanaf de galerijen en is een gemeenschappelijke buitenkamer voor de bewoners.
De dwarsstraten van de Spanjaardstraat kenmerken zich door een kleinere schaal en sprongen in de gootlijnen. Met het aanbrengen van bovengenoemde verbijzonderingen alsmede de plastiek in het gevelvlak langs de 1e Schansstraat sluit Spaans Water aan op deze karakteristiek.
Gezien de beperkte dieptemaat van het bouwblok van slechts 36 meter is de maximale woningdiepte 11 meter, de achtergevel heeft naar boven toe een getrapte opbouw, verjongend van 11 naar 8,6 meter.
De positionering van de halfverdiepte parkeergarage is zodanig dat zo veel mogelijk woningen een voordeur aan de straat hebben, blinde plinten worden voorkomen. Door de split-level die met de parkeergarage in de doorsnede is gebracht ontstaan verdiepinghoogten van 3,6 meter die soms op de begane grondlaag, soms op de tweede verdieping zijn geplaatst. Naast de extra kwaliteit in de woning ontstaat in het gevelvlak een rijkere schakering in ritmiek en plastiek.
Op het dak van de parkeergarage is een gemeenschappelijke tuin met fruit, groenten en bloemen waar bewoners met alleen een terras in plaats van een tuin gebruik van kunnen maken.
76 woningen Spaans Water Rotterdam 2002
woningen parkeergarage en binnentuin
Ontwerp: Michel Melenhorst voor: Putter Partners architecten Rotterdam
Opdrachtgever : woningstichting de Combinatie