FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Strategie STRAAT

Beeldkwaliteitsplan Straatweg in Rotterdam

De Straatweg in de deelgemeente Hillegersberg Schiebroek is een van de meest karakteristieke straten die de gemeente Rotterdam rijk is.
De architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit komt echter steeds meer onder druk te staan. Het bestemmingsplan dateert uit 1936 en biedt nauwelijks mogelijkheden de bouwactiviteiten te sturen. Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan wil de deelgemeente met een beeldkwaliteitplan de aanwezige kwaliteiten behouden maar ook ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen.
Een beeldkwaliteitplan in de gebruikelijke zin laat veel ruimte voor interpretaties en heeft vaak een juridisch wankele status. Om deze onduidelijkheden te voorkomen is een vorm gezocht die overgenomen kan worden in het toekomstige bestemmingsplan, dit is gedaan in de vorm van een bouwtabel. In deze tabel, vastgesteld aan de hand van diverse analyses van het gebied en gesprekken met betrokkenen, wordt voornamelijk de enveloppe vastgelegd waarbinnen bebouwing mogelijk is. De tabel is niet star maar laat ruimte voor een grote diversiteit aan oplossingen. Een invulling van een kavel op een wijze die de ruimtelijke kwaliteit ondersteunt of versterkt levert een bonus op in de vorm van extra te realiseren volume.

Beeldkwaliteitplan Straatweg Rotterdam 2002-2003
In samenwerking met: Another Ard Production
Opdrachtgever: Deelgemeente Hillegersberg Schiebroek