FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Strategie KUNST

Levende Longen

Een stad die stagneert is een stad die vergeet te ademen. Den Bosch leeft. Een aantal grootschalige projecten en de herstructurering van de binnenstad is een complex proces dat veel daadkracht, initiatief en interactie vereist: het is een stad in beweging.

Ons voorstel sluit dan ook aan op deze spirit van Den Bosch: Wij stellen voor om in het waterbassin van het nieuwe Paleiskwartier een aantal ‘levende longen’ te plaatsen. Deze longen komen onder water te liggen en zwellen op tot boven water niveau, puffen en zuchten en spreiden het licht in de kleuren van de regenboog.
Ze symboliseren het leven in het nieuwe stedelijk gebied. Sensoren geven, elders in de stad gesitueerd, de impuls tot activering van de longen. De sensoren fungeren als bedieningspanelen en worden onbewust geactiveerd. Bossenaren bedienen de sensoren toevallig, deze subtiele interactiviteit verbind elke locatie met het paleiskwartier. Het kunstwerk legt het verband met de geschiedenis van de locatie. De sensoren worden ondergebracht bij de bedrijven die vroeger op het terrein van het huidige paleiskwartier te vinden waren. Deze bedrijven hebben een impuls gegeven aan de stad tot groei. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe betekenis van het Paleiskwartier.

De longen beademen het geherstructureerde gebied en voegen aan deze plek een aantal verrassende elementen toe: het spectaculaire ‘boven water komen’ en het weer ‘onder water verdwijnen’ van de longen, zachte geluiden, rimpelingen in het water, gedempt licht. Het kunstwerk zet aan tot meditatie, luisteren en rust.

Team: C. Arends, A. Fuchs
Meer projecten van dit team