FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Strategie KUST

Poolse Kust

Voor de Poolse kust is de lidmmaatschap in de EU zowel een kans als ook een bedreiging. Kenmerkend voor de kust is een grote diversiteit aan potentiëlen en ook aan problemen. Hoe kan gebruik gemaakt worden van het cultureel en natuurlijk landschap zonder het te vernietigen en hoe kan het verder uitgebouwd worden tot een duurzame basis van inkomen voor de bevolking? De Poolse kust moet een complementair product op de Europese markt van toerisme worden. Het profiel hiervoor is aanwezig; het moet zichtbaar, versterkt en geïntensiveerd worden.

MBA, de Mare Balticum Association is het voorgesteld overkoepelend orgaan, dat strategieën op het veld van instituties, promotie en ruimtelijke ordening met elkaar verbindt en het proces van toeristische en ruimtelijke ontwikkeling stuurt.
MBA beschikt over vier verschillende instrumenten.

De visie is een kust met een hoge diversiteit. De doelgroep is de toerist die op eenvoudige manier en spontaan van de diversiteit gebruik zou willen maken. (steekwoord vakantiehoppers: de trend in toerisme is dat men zowel meer kortdurende vakanties heeft en ook tijdens de grote vakantie niet alleen maar op een plek verblijft en juist verschillende belevenissen opzoekt) De toerist maakt gebruik van de MBA-card, een bonus- en creditcard, waardoor belangrijke data voor het marktonderzoek verzameld worden. Deze kaart is gekoppeld aan het MBA-fonds. Van elke euro die een toerist besteedt vloeit een klein percentage in dit fonds. Het fonds besteedt de inkomsten aan plannen die de diversiteit van de kust versterken. Op deze manier profiteren ook de extensieve toerismegebieden van het toerisme en de diversiteit blijft gewaarborgd.

Een matrix van 9 scenario’s laat de mogelijke ontwikkelingen met en zonder MBA op drie karakteristieke locaties aan de kust zien. Voor de scenario’s zijn drie locaties geselecteerd met erschillende profielen qua infrastructuur, natuur en toerisme. Elk scenario is gebaseerd op de locale ingrediënten en partijen en houdt rekening met verschillende ontwikkelingsfases in het proces.