FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Strategie DORP

Op dorpse schaal

De dorpen in Midden Drenthe zijn vrij oorspronkelijk in structuur en architectuur. De ontstaanswijze van de dorpen en hun nauwe relatie met het landschap is goed herkenbaar. Het beleid voor de uitbreiding van de dorpen tot nu toe was conserverend en controlerend. De enkele uitbreidingen die er gemaakt werden waren vaak van pragmatische aard en zelden een versterkingvan de Drentse identiteit. Ondertussen groeide wel de vraag van de bewoners naar uitbreiding en particulier initiatief.

In het project ‘Op dorpse schaal’ wordt voor het eerst een nieuwe participatieve werkwijze toegepast bij het aanwijzen van toekomstige in- en uitbreidingslocaties voor woningbouw in zand- en veendorpen. Binnen deze locaties mogen particulieren woningen bouwen aan de hand van vastgestelde spelregels. De spelregels bestaan uit vaste kaders en flexibele bouwstenen. Binnen bepaalde kaders kunnen een aantal bouwstenen toegepast worden. De bouwstenen bieden mogelijkheden aan de ontwikkeling van een dorp. Afhankelijk van de initiatiefnemende partijen en de omstandigheden zijn deze inzetbaar. Een eindbeeld van het dorp is op deze manier niet voorspelbaar. Wel het behoud en de versterking van de kwaliteiten en de identiteit van het dorp. De toename van het aantal woningen vindt geleidelijk plaats doordat er jaarlijks een limiet aan wordt gesteld.

Nadat het dorp Elp als pilot voor dit heeft gediend, is er een modelaanpak ontwikkelt volgens de principes van ‘Op dorpse schaal’, met de bedoeling deze aanpak toe te passen voor alle zand- en veendorpen in de provincie Drenthe.

Team: Bosch-Slabbers landschapsarchitecten (W. Bouw, S. Koole) en Daad architecten (A. Fuchs, R. Hendriks)

Download dit project als PDF