FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur SENIOREN

Woningen in Doetinchem

Binnen het herstructureringsproces van een oude volkswijk in Doetinchem werd een nieuw hart voor de wijk gemaakt. Drie gebouwen met elk twaalf woningen voor ouderen, die de voormalige ´bejaardenwoningen´uit de jaren 60 vervangen, zijn naast een bredeschool en een winkelcentrum met woningen belangrijke beeldbepalers in dit plan. In overleg met de bewoners uit de flats zijn de kwaliteiten van de oude woningen geïnventariseerd en zijn wensen voor de nieuwe woningen bepaald. Zij wisten precies aan te wijzen wat ze aan hun toenmalige appartementen waardeerden en wat nou echt beter moest. De tevredenheid met de nieuwe woonomgeving is dan ook zeer groot. Anders dan de eenvormige oude woningen, type blokkendoos, zijn in de nieuwe gebouwen veel verschillende woningtypes gekomen die profiteren van uitzicht, oriëntatie en de ruimtelijke mogelijkheden van de karakteristieke dakvorm. Er zijn individuele buitenruimtes maar ook een gemeenschappelijk dakterras, het trappenhuis en galerijen zijn ontmoetings- en verblijfsruimte geworden in plaats van noodzakelijk kwaad.

Sité Woondiensten Doetinchem: ‘De architect heeft op optimale wijze het ontwerp en bouwproces binnen de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden voor de opdrachtgever uitgevoerd met een architectonisch prachtig resultaat!’

M. Melenhorst voor DAAD architecten