FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur

Roombeek

Stabiliteit door flexibiliteit. Kenmerk van een oude wijk is een zekere continuïteit, en vertrouwdheid van de bewoners met elkaar. Om te bereiken dat de directe woonomgeving en de verdere omgeving tot een nest kan groeien moet er stabiliteit in de bewonerssamenstelling gegarandeerd worden. De typologie van een huis kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Het huis is in dubbel opzicht flexibel; ten eerste in de zin van een letterlijke m2-groei. Het basishuis is een huis waarin de ontsluiting, de installatie en het volume de vaste gegevens zijn. Dit volume kan naar gelang de behoefte steeds meer worden ingevuld met gebruiksoppervlak. Ten tweede is het huis flexibel in die zin dat het op veranderende woon- en werk situaties kan reageren.

Hoe verassend de omstandigheden kunnen veranderen laat de fantasie van Doortje zien… Op de panelen zijn 4 scenario’s uitgewerkt.