FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Architectuur LANDGOED

te Westerbork

Een nieuw landgoed in een omgeving te ontwerpen waarin landgoederen tot dusver een onbekend fenomeen waren is een bijzondere uitdaging. De wettelijke voorwaarde voor een nieuw landgoed is vooral de aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. Het landgoed dient een ecologische, esthetische en economische eenheid te vormen. De structuurschets voor het toekomstige landgoed aan de oostkant van Westerbork legt de nadruk op de ecologische waarde en de cultuurhistorische aspecten. Het gebouw moet daarin op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier een plek weten te vinden en tegelijkertijd voldoen aan de imagoverwachtingen aan een nieuw landgoed.

Team: M. Melenhorst, Daad architecten en A. Fuchs