FM Architecten: Onderzoek in architectuur en stedenbouw

Onderzoek OPVANG

Van huis en haard

Van huis en haard is een onderzoek naar de betekenis van architectuur in de zorg voor mishandelde vrouwen.
In Nederland staan circa vijftig opvanghuizen voor mishandelde vrouwen. De huizen staan in een voor de vrouw onbekende stad, ver weg van de dader. Voor haar kinderen is de vlucht nog veel traumatischer: weg van vriendjes, school, speelgoed, het dagelijkse leven. Hoe zien deze huizen er vanbinnen uit? Valt erin te herstellen? Kunnen ze verbeterd worden?
In 2006 riep het Stimuleringsfonds voor architectuur op om in het kader van ‘Zorgarchitectuur’ onderzoek te doen ter verbetering van de huisvesting van mensen die noodgedwongen niet in hun eigen huis kunnen wonen. Architect en onderzoeker Minke Wagenaar werd in staat gesteld om met een team een onderzoek te starten naar de accommodaties voor vrouwenopvang. Wat zij aantroffen viel niet mee.
‘Van huis en haard’ bevat analyses van bestaande accommodaties en een viertal essays die de adviezen voor toekomstige accommodaties onderbouwen. Een foto-essay brengt het leven in beeld achter de gesloten deuren van de geheime adressen. De auteurs lieten zien waarom de kwaliteit van de huisvesting bij vrouwenopvang tot het primaire hulpverleningsproces hoort. Aangegeven wordt hoe instellingen, woningbouwcorporaties, gemeenten en architecten deze opgave kunnen omzetten in concrete projecten.
De resultaten van het onderzoek zij in het boek ‘Van huis en haard’ vormgegeven en zullen op een conferentie op 30 oktober 2008 gepresenteerd en bediscussieerd worden. (ISBN 978 90 6868 467 4)

Team:
Astrid Aarsen (architectuurhistoricus), Angelika Fuchs (architect), Rhea Harbers (architect), Geertje van Os (cultureel antropoloog), Evelien Pieters (architect), Minke Wagenaar (architect/ onderzoeker).
De Fotografieën in het boek zijn van Janine Schrijver.

download de conferentie flyer